FA

هشدار مسکو به آمریکا درباره حمله به سوریه

دولت روسیه رسما به آمریکا هشدار داد فکر حمله به خاک سوریه را از سر خود بیرون کند. بنابر این گزارش، معاون وزیر خارجه روسیه اظهار داشت، دشمنان دمشق به دنبال بهانه‌هایی به منظور متهم کردن این کشور و همپیمانان آن هستند از این رو اقدامات تحریک‌آمیز از جمله صحنه سازی حمله با استفاده از سلاح‌های شیمیایی بعید نیست. وی تاکید کرد آمریکا و برخی کشورهای غربی پس از شکست در حمایت از گروه های تروریستی در سوریه از پیشروی های ارتش این کشور و پاکسازی مناطق جدید بشدت عصبانی شده و در صدد کارشکنی و بستر سازی برای حمله مستقیم و غیرقانونی به مواضع نیروهای دولتی هستند. وی مجددا به آمریکا هشدار داد فکر حمله به سوریه و طراحی برای این مساله را از سربیرون کند.

Facebook Comments