FA

انقلاب ایران کمربند انگلیسیِ امنیت اطراف اسرائیل را پاره کرد

سخنرانی ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران در نمایشگاه «انقلاب ایران؛ فراتر از ایران»

1965 انقلاب فلسطینی‌ها به نام جنبش فتح آغاز شد که رهبران این حرکت عمدتا اسلامی بودند اما به دلیل وجود چپ‌گرایان و قوم‌گرایان و ملّی‌گراها در بین رهبران آن، باعث شد این حرکت به خواسته‌های خود دسترسی پیدا نکند.
انگلستان از طریق ایجاد کمربند امنیتی(کشورهای اتیوپی، ایرانِ قبل از انقلاب اسلامی، ترکیه و اردن ) توانسته بود رژیم صهیونیستی را در منطقه مسلمان‌نشین غرب آسیا ایجاد کند و انقلاب ایران این کمرند را از بین برد و معادله قدرت را در منطقه تغییر داد. لذا آن‌ها با انقلاب ایران دشمنی داشتند.
انقلاب ایران توانست تاثیر بسزایی در حرکت های فلسطین بگذارد:
با پیروزی انقلاب ایران حرکت‌های جهادی به نام اسلام نیز تشکیل شد که می‌توان به فعالیت دکتر شقوقی بنیان‌گذار جهاد اسلامی فلسطین به عنوان اولین حرکت جهادی اشاره کرد.
عملیات‌های گسترده جنبش‌ها مثل باب المقاومة در قدس و الشجاعة در غزه از تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بود و در نهایت در سال 1988 حماس به عنوان اولین جنبش مسلحانه را شاهد شکل گرفت.
حمایت انقلاب ایران از این جنبش‌های فلسطینی به عنوان بزرگترین دولت حامی از مسئله فلسطین و به عنوان کشوری که فلسطین را مسئله اول خود قرار داده است، تاثیر به سزایی در مقاومت فسطینی‌ها داشته است.
جنگ فلسطینی‌ها فقط با اسرائیل نیست؛ بلکه جنگ با نقشه بزرگ غرب برای تسلط بر ذخایر منطقه و نابودی جهان اسلام و امت اسلامی است. لذا انقلاب ایران نقش مهمی در خنثی کردن توطئه‌های دشمنان نیز داشته است.
جبهه پیروز در نهایت جبهه اسلام است، نه چپ گرا و نه قوم گرا

Facebook Comments