FA

طرح تشکیل ارتش اهل سنت با چه اهدافی مطرح گردید؟

از چندی پیش «محمدالكربولی»، نماینده پارلمان عراق تلاش‌هایی را برای تشکیل ارتشی از اهل سنت مناطق غربی عراق آغاز کرد، سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که تشکیل ارتش اهل سنت چه اهدافی را دنبال می‌کند.

به نظر می‌رسد، تشکیل ارتشی از اهل سنت تبدیل به مطالبه‌ای سیاسی شده که اغلب شخصیت‌های اهل سنت عراق خواهان آن هستند. این طرح اهداف مختلفی را دنبال می‌کند، برخی از آنها سیاسی و داخلی است و برخی دیگر خارجی است.

بعد سیاسی

این به یکی از عادات نمایندگان سیاسی مناطق غرب عراق تبدیل شده که از احساسات مردم این مناطق در راستای اهداف خود و نفوذ در آنها بهره برداری کنند. همچنین مطالبات اوارگان برای بازگشت به مناطق‌اشان را برای افزایش نفوذ مردمی خود و کسب ارای انتخاباتی بیشتر به خدمت گیرند.

تشکیل ارتشی از اهل سنت، فرصتی برای تحقق اهداف انتخاباتی چنین افرادی است، چون با تشکیل چنین ارتشی انتظار فراهم شدن صدها فرصت شغلی و مقام و منصب و غیره از آن می‌رود و این یکی از گزینه‌هایی است که ضامن افزایش نفوذ مردمی آنهاست.

اغلب سیاستمداران مناطق غربی عراق تلاش می‌کنند، به هر طریق ممکن نفوذ مردمی خود را در این مناطق افزایش دهند و در این راستا، توجهی به راهبردهای مورد استفاده ندارند، حتی اگر این راهبردها اهدافی طایفه‌ای و مذهبی داشته باشند و به انحای مختلف موجب تشدید احساسات ضد مذهبی و ضد ظایفه‌ای و افزایش پدیده خشونت‌ها و نزاع داخلی شود.

به همین دلیل می‌بینیم، این افراد به راه‌های مختلفی برای ساکت کردن صداهای اهل سنت میانه‌رو روی می‌آورند که نتیجه آن تشدید افراط گرایی در میان این طایفه و تبدیل جوامع این مناطق به جوامعی تندرو بوده که راهکار هر چالش و هر مشکلی را در روی آوردن به سلاح و نزاع مسلحانه ملاحظه می‌کنند.

اما آنچه در مرحله مبارزه با داعش حاصل شد و همکاری و همراهی اهالی مرکز و جنوب عراق با اهالی مناطق غربی این کشور که زمینه نزدیکی و آمیزش بیش از پیش سنی و شیعی را فراهم کرد، موجب افزایش آگاهی و بیداری سیاسی و اجتماعی میان این دو طایفه و حصول نوعی تفاهم و اختلاط شد که تا تاثیر بسیاری بر کاهش تنش و بحران طایفه‌ای در عراق داشت.

در این بین طرح تشکیل ارتشی از اهل سنت را نباید چیزی جز تلاش برای احیای مجدد چالش ها و مشکلات سابق طایفه‌ای و مذهبی در عراق ارزیابی کرد.

اهداف خارجی

عربستان و قطر با در دست گرفتن ادات و ابزارهای تاثیرگذار بر روند سیاسی از طریق نفوذ و تسلط بر برخی احزاب و شخصیت‌های سیاسی وابسته حضور قدرتمندی در عرضه سیاسی عراق داشتند و در این خصوص بی‌تردید اختلاف عربستان و قطر بر عرصه سیاسی اهل سنت عراق تاثیر می‌گذارد و یکی از عرصه‌های بروز این تاثیرات انتخابات پارلمانی این کشور خواهد بود.

علاوه بر اینکه احساس می‌شود، وجود مطالباتی برای تشکیل ارتشی از اهل سنت با هدف رقابت با «الحشد الشعبی» مطرح می‌شود، به ویژه آنکه آمریکایی‌ها نیز حمایت خود را از تشکیل آن اعلام کردند. در واقع به نظر می‌رسد، آمریکایی‌ها خواهان تشکیل «قسد» دیگری در عراق هستند، همانند آنچه در سوریه دست به آن زدند.

اما داده‌های میدانی و حقایق حاکم بر میدان عراق تاکید می‌کند، زمینه و امکان تشکیل چنین ارتشی نیست، اما امکان تشکیل نیروهای ویژه‌ای از اهل سنت جهت مشارکت در ائتلاف آمریکایی – عربی – اسلامی که طرح آن اعلام شده، وجود دارد تا زمینه تحریک برخی حساسیت‌ها و سوء ظن‌ها را ایجاد نکند.

فراموش نکنیم، وجود پایگاه‌ها نظامی در عراق یکی از عوامل تاثیر گذار بر روند سیاسی است که نباید از آن به راحتی گذشت، چون یکی از مهمترین تاثیرات آن بر روند سیاسی ایجاد و تشکیل جریان‌ها و نیروهایی وابسته جهت تاثیرگذاری و توجیه روند سیاسی به سمت و سویی باشد که مورد آنهاست.

Facebook Comments