FA

ورشکستگی 540 شرکت، متاثر از بحران اقتصادی اقلیم کردستان عراق

دلزار اسماعیل مدیر ثبت شرکت ها در وزارت صنعت و بازرگانی اقلیم کردستان اعلام کرد: در سال 2017 میلادی 540 شرکت در اقلیم خاتمه فعالیت خود را اعلام کرده اند، امری که متاثر از بحران اقتصادی و ورشکستگی آنها بوده است.
وی اعلام کرد: 120 شرکت خارجی و 420 شرکت داخلی در سال جاری ورشکست شده اند.
گفته می شود که در اقلیم کردستان عراق 22 هزار و 358 شرکت به ثبت رسیده است که از این تعداد، 19 هزار و 365 شرکت داخلی و 2 هزار و 993 شرکت خارجی هستند.

Facebook Comments