FA

فتنه های اخیر در جهان اسلام هرگز ساخته دست شیعیان و یا اهل سنت نبوده است

دکتر عمادالدین مدرس دانشگاه و فعال علمی کشور تونس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری اتحادیه بین المللی رسانه های مجازی با اشاره به فتنه های پیش آمده در منطقه از جانب تکفیر و تکفیریان گفت: همانطور که آمریکا ، انگلیس و رژیم صهیونیستی تکفیر و داعش را در منطقه ایجاد کردند توان آن را دارند تا موضوع جدیدی را در منطقه خلق و مسائل و مشکلاتی را برای کشورهای اسلامی ایجاد کنند.
این فعال علمی کشور تونس ادامه داد: فتنه های اخیر در جهان اسلام هرگز ساخته دست شیعیان و یا اهل سنت نبوده و تکفیری ها در آشپزخانه های آمریکا و رژیم صهیونیستی ساخته شده اند. شاید مشکلات تکفیری ها امروز در سوریه به اتمام رسیده باشد اما در صورت غفلت مسلمین و عدم اتحاد آنان ایجاد یک مشکل دیگر در جهان اسلام قابل تصور است.
رئیس جامعه المصطفی در پاریس در پاسخ به این پرسش که فتنه ی جدید منطقه در آینده نزدیک متصور است یاخیر خاطرنشان کرد: اگر محور مقاومت در مقابل تکفیر در منطقه ایستادگی نکنند قطعا به زودی زود شاهد فتنه ای جدید در منطقه خواهیم بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این فتنه قاعدتا لازم نیست نظامی باشد؛ در واقع می تواند فتنه ای اجتماعی و حتی سیاسی باشد.

Facebook Comments